Wróć

Oprocentowanie lokat terminowych w styczniu 2017 r.


Oprocentowanie lokat terminowych w styczniu 2017 r.
Spis treści

Zwracamy też uwagę na perspektywy oszczędzania i oprocentowanie lokat standardowych i promocyjnych w bieżącym, 2017 roku.

Miniony rok na rynku lokat

Nie jesteśmy zaskoczeni, że dotychczasowy poziom stóp procentowych NBP został utrzymany. Od marca 2015 roku – kiedy nastąpiła dziesiąta z kolei obniżka – stopa referencyjna wynosi 1,5%, najniżej od 1998 roku. Na tamtym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zapowiedziała koniec łagodzenia polityki pieniężnej i przez blisko dwa lata dotrzymywała tej obietnicy.

Niska stopa referencyjna przełożyła się na powolny, choć systematyczny spadek atrakcyjności lokat. Na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy oprocentowanie najlepszych produktów spadło o 17 punktów bazowych – z poziomu 2,23% do 2,06%. Trzeba jednak pamiętać, że statystyka ta uwzględnia wyłącznie szeroko dostępne, tradycyjne lokaty. Depozyty promocyjne okazały się mniej podatne na zmiany, choć druga połowa roku przyniosła m.in. wycofanie oprocentowanej na 5% lokaty w Deutsche Banku – bezsprzecznie najlepszej takiej oferty na rynku.

Warto również mieć na uwadze, że nominalną stopę oprocentowania korygowała inflacja. Przez niemal całe drugie półrocze 2016 r. mieliśmy do czynienia z deflacją, zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym, a więc w praktyce zyskiwaliśmy nieco więcej, niż wynikałoby to z wartości nominalnej. Dopiero ostatnie miesiące – październik i listopad (brak jeszcze danych za grudzień) – przyniosły zmianę trendu. W listopadzie 2016 r. inflacja r/r osiągnęła wartość nieujemną po raz pierwszy od czerwca 2014 r.

Rada Polityki Pieniężnej prognozuje, że ten kierunek utrzyma się co najmniej przez najbliższe dwa lata. Projekcja centralna inflacji na 2017 r. wynosi 1,3% r/r, a na 2018 r. – 1,5% r/r, a więc na poziomie dolnej granicy celu inflacyjnego. Niewykluczone więc, że w ślad za wzrostem inflacji pójdzie też wzrost stóp procentowych NBP.

Projekcja inflacji CPI r/r (%) NBP
Projekcja inflacji CPI r/r (%) NBP

Co to oznacza w kontekście lokat? Wyższa stopa referencyjna przekłada się na wyższą stopę WIBOR, główny benchmark przy ustalaniu oprocentowania nie tylko lokat, ale również m.in. kredytów czy obligacji. Prawdopodobnie możemy spodziewać się stopniowych podwyżek oprocentowania produktów oszczędnościowych, choć niekoniecznie już od stycznia lub lutego. Warto więc zainteresować się depozytami o zmiennym oprocentowaniu, zwłaszcza jeśli planujemy ulokować środki na dłużej niż rok. Do najlepszych tego typu ofert na rynku aktualnie należą:

 • Lokata terminowa w eurobanku – jej oprocentowanie zależne jest od stopy referencyjnej NBP; obecnie wynosi 2,95% dla depozytu 3-letniego i 2,85% dla depozytu 2-letniego przy kwotach od 10000 zł.
 • Lokata Rynek + 30M w Banku Pocztowym - oprocentowanie jest określone następującym wzorem: WIBID 3M (obecnie 1,53%) + stała marża 1,00 pp. Lokata trwa 30 miesięcy, a można ją założyć od 500 zł.
 • Nest Lokata WIBOR z kontem w Nest Banku - oprocentowanie lokaty jest obliczane co kwartał i określone wzorem: WIBOR 6M + 0,4 pp. dla kwot od 1000 do 2 mln zł, WIBOR 6M dla kwot powyżej 2 mln zł. Okres zapadalności depozytu to 3 lata.

Aktualny ranking lokat o zmiennym oprocentowaniu można znaleźć tutaj.

Warto oczywiście porównać lokaty ze zmiennym kuponem z depozytami o stałym oprocentowaniu, których zysk jesteśmy w stanie z góry przewidzieć.

Najkorzystniejsze lokaty o stałym oprocentowaniu w styczniu 2017 r.

Liderem na rynku lokat wciąż pozostaje Idea Bank. Produkty oferowane przez tę instytucję – oprocentowane nawet na 4% w skali roku – znajdują się w czołówce rankingu w każdym z czterech horyzontów czasowych.

Depozyty krótkoterminowe i kwartalne plus (do 6 miesięcy)

Wśród lokat na kilka miesięcy warto zwrócić uwagę na lokaty promocyjne (np. lokaty Happy i Happy Plus) pamiętając, że są one skierowane wyłącznie do nowych klientów banku:

 • Lokatę Happy w Idea Banku z oprocentowaniem 4% można otworzyć na 2 miesiące. Nieco mniej - bo 3,5% - zyskamy na 3-miesięcznej wersji tej lokaty. Wybrać możemy niestety tylko jedną z opcji. Na Lokacie Happy można ulokować od 500 do 10 000 zł.
 • Lokata Happy Plus w Idea Banku z oprocentowaniem 3% zakładana jest na 3 miesiące. Możesz na nią wpłacić od 10 000,01 do 100 000 zł.

Krótkoterminowych lokat promocyjnych dających co najmniej 3% odsetek nie brakuje i w innych bankach: BGŻOptima, Credit Agricole, Alior Banku, mBanku czy nowo utworzonym Nest Banku. Większość z nich założymy jednak wyłącznie jeśli wcześniej nie byliśmy klientami danej instytucji.

 • Nest Lokata Witaj (4%) w Nest Banku zakładana jest na 3 miesiące. Możesz na nią wpłacić do 10 000 zł. Aby skorzystać z depozytu należy otworzyć bezpłatny rachunek Nest Konto. Więcej o tej ofercie piszemy w tej analizie.
 • Lokata Bezkarna (3,0%) w BGŻOptima to kwartalny depozyt, na którym możesz ulokować 1000 - 20 000 zł.

Wśród mobilnych lokat krótkoterminowych (poniżej pół roku) na uwagę zasługują:

 • Lokata Mobilna w Getin Banku (3% na 2 miesiące, kwoty od 500 do 10000 zł) - można założyć tylko jeden taki produkt, a dodatkowo trzeba posiadać aktywne konto osobiste.
 • Lokata Mobilna w Banku Millennium (3% na 3 miesiące, również w przedziale 500-10000 zł) - standardowo oprocentowane na 2,75%; dodatkowe 0,25 pp. można uzyskać, korzystając z usługi "Rozszerzonej rzeczywistości" - skanując aplikacją mobilną specjalny baner na stronie banku. Podane oprocentowanie dotyczy klientów, którzy posiadają rachunek osobisty w Banku Millennium.
 • Lokata Mobilna w BZ WBK (2,5% na 4 miesiące dla kwot od 1000 do 20000 zł) - aby ją założyć, trzeba posiadać rachunek osobisty w banku.

Depozyty średnioterminowe (od 6 do 12 miesięcy)

To najmniej atrakcyjna grupa lokat. Rzadko można tu znaleźć produkty powyżej 2% w skali roku, w dodatku najczęściej są to oferty promocyjne:

 • Lokata Styczniowa PLUS w Idea Banku (2,3% na 7 miesięcy, kwoty od 500 do 1000000 zł). Depozyt przeznaczony jest wyłącznie dla klientów posiadających w Idea Banku konto osobiste. Można również założyć lokatę na 6 miesięcy, z oprocentowaniem na poziomie 2,25%.
 • Lokata Desire w Lion's Banku (2,25% na 6 lub 9 miesięcy, kwoty od 100 tys. do 1 mln zł) - można ją założyć tylko dla nowych środków (tj. nadwyżki nad saldem lokat w Lion's Banku i Idea Banku na dzień 20 grudnia 2016 r.). Niespełnienie tego warunku spowoduje obniżenie oprocentowania do 0,5%. Na identycznych warunkach można założyć Lokatę na nowe środki w Idea Banku (oprocentowaną na 2,2%).
 • Nest Lokata Nowe Środki (2,1% na 6 miesięcy dla kwot od 1000 do 2 mln zł) - oprocentowanie dotyczy wyłącznie nowych środków wg salda na dzień 28 października 2016 r., pozostałe środki oprocentowane są na poziomie 1,2%. Założenie lokaty bez konta osobistego w Nest Banku spowoduje obniżenie oprocentowania do 1,9%.

Standardowe depozyty zazwyczaj obłożone są dodatkowymi warunkami, takimi jak konieczność posiadania konta lub wręcz aktywne korzystanie z rachunku. Warto jednak przyjrzeć się tym propozycjom:

 • EKOlokata Wysoko Procentująca w BOŚ Banku (2,2% na 9 miesięcy, min. 1000 zł) - lokata wymaga posiadania rachunku i aktywnego korzystania z karty płatniczej. W innym przypadku oprocentowanie wynosi 1,75%. Można też założyć EKOlokatę SUPERprocentującą na 6 miesięcy, oprocentowaną na 2,1% w skali roku.
 • Depozyt Plus w Toyota Banku (2,0% na 6 miesięcy dla kwot od 5000 zł) - wymaga posiadania rachunku osobistego. Lokatę można założyć tylko z poziomu Systemu Bankowości Elektronicznej. Jej atutem jest codzienna kapitalizacja odsetek.

Depozyty długoterminowe (powyżej 1 roku)

Wśród lokat długoterminowych brak jest wyraźnych liderów rynku. Bez problemu można jednak znaleźć produkty z oprocentowaniem na poziomie co najmniej 2,5%:

 • EKOlokata 5 na 5 z BOŚ Banku (oprocentowana jest progresywnie – od 1,5% w pierwszym roku do 5% w piątym; średnie oprocentowanie wynosi 2,84%). Można ją założyć już od 1000 zł.
 • Lokata Fair Play w Idea Banku (2,75% na 3 lata, kwoty od 500 do 1 mln zł) - zerwanie lokaty po 18 miesiącu powoduje obniżenie oprocentowania do 2,25%, zachowujemy jednak prawo do wypracowanych odsetek. W tym samym banku możemy założyć o rok krótszą Lokatę Stabilną, oprocentowaną również na 2,75%.
 • Lokata standardowa w Toyota Banku (2,7% na 3 lata, 2,55% na 2 lata; lokatę można założyć od 2000 zł) - nie wymaga spełnienia dodatkowych warunków.

O czym jeszcze warto pamiętać w 2017 r.?

Klienci z zasobniejszym portfelem mogą skorzystać m.in. z oferty Lion’s Banku (departamentu premium Idea Banku) i Noble Banku. To rozwiązania wymagające sześciocyfrowego wkładu, umożliwiające jednak lokowanie dużych kwot na korzystnych warunkach. Trzeba jednak pamiętać, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny ubezpiecza środki wyłącznie do wysokości 100 tys. euro.

Przypominamy też, że w obliczu prognozowanej rosnącej inflacji depozyty długoterminowe o stałym oprocentowaniu mogą w perspektywie czasu okazać się mało atrakcyjne. Szczególnie dotyczy to produktów ze średniej półki, a więc oprocentowanych na 2% lub mniej. Jeśli sprawdzą się przewidywania Instytutu Ekonomicznego NBP, za kilka miesięcy możemy mieć do dyspozycji znacznie lepiej oprocentowaną ofertę. W związku z tym warto sięgnąć po depozyty krótko- bądź średnioterminowe (ze stałym oprocentowaniem) lub zainteresować się lokatami o zmiennym oprocentowaniu.

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy