Wróć

Oferta nieaktualna. Sprawdź aktualny ranking kont oszczędnościowych lub ranking lokat.

Najkorzystniejsze lokaty o zmiennym oprocentowaniu 2015


Najkorzystniejsze lokaty o zmiennym oprocentowaniu 2015
Spis treści

Ten artykuł jest jedynie wprowadzeniem do tematu. Pełną charakterystykę depozytów o zmiennym oprocentowaniu oraz ich aktualny ranking prezentujemy na tej stronie.

Co wyróżnia lokaty o zmiennym oprocentowaniu?

Depozyty ze zmienną stopą procentową, jak sama nazwa wskazuje, oprocentowane są według stawki, która może się zmienić w trakcie trwania umowy.

Na wysokość oprocentowania lokat bankowych wpływ mają m.in. następujące czynniki:

  • stopy procentowe NBP – najbardziej istotną jest stopa referencyjna (określa rentowność 7-dniowych bonów skarbowych NBP).
  • stopa rezerwy obowiązkowej banków – wielkość jest określana przez Radę Polityki Pieniężnej;
  • stopy na rynku międzybankowym – dotyczy to zarówno lokat międzybankowych (WIBID), jak i kredytów międzybankowych (WIBOR).

Produkty oszczędnościowe o zmiennej stopie procentowej (lokaty, ale także konta oszczędnościowe) uzależnione są w dużej mierze od warunków rynkowych i można być wręcz pewnym, że jeśli RPP obniży stopy procentowe, oprocentowanie depozytów o zmiennym oprocentowaniu również się pogorszy.

Wynika z tego, że zysk z takiej lokaty jest wręcz niemożliwy do określenia przed otwarciem depozytu (zwłaszcza w perspektywie długoterminowej), co w porównaniu z lokatami o stałym oprocentowaniu jest istotnym mankamentem.

Na plus lokat o zmiennej stopie należy za to zaliczyć zdecydowanie wyższe oprocentowanie depozytów o dłuższym okresie umownym (przekraczające nawet 5% w skali roku) oraz w niektórych przypadkach możliwość zachowania odsetek w momencie zerwania lokaty.

Oczywiście wraz z obniżkami stóp procentowych oprocentowanie takich lokat także spadnie, ale efektywny zysk może być i tak wyższy w porównaniu z lokatą o stałej stopie.

Najkorzystniejsze lokaty ze zmienną stopą procentową

W serwisie NajlepszeLokaty.pl zwracamy uwagę na różne sposoby oszczędzania, a depozyty ze zmiennym oprocentowaniem są obecne w ofertach kilku znanych banków. Postanowiliśmy się im przyjrzeć.

W naszej opinii w kategorii lokat o zmiennej stopie procentowej najlepiej prezentują się depozyty o długoterminowym horyzoncie oszczędzania (od 12 miesięcy). W pozostałych kategoriach (lokaty 1 – 11 miesięcy) oprocentowanie lokat o zmiennej stopie było zbliżone, a w większości przypadków nawet niższe od lokat o stałym oprocentowaniu.

W dobie spadających stóp procentowych założenie kilkumiesięcznej lokaty o zmiennej stopie - której oprocentowanie już na chwilę obecną nie zachwyca, a może się jeszcze obniżyć - nie jest prawdopodobnie dobrym pomysłem. Oferta lokat długoterminowych jest pod tym względem najbardziej zróżnicowana i prawdopodobnie najbardziej korzystna.

Jeżeli poszukujesz korzystnych depozytów o zmiennej stopie i krótkim okresie oszczędzania, sprawdź ten ranking kont oszczędnościowych.

Poniżej prezentujemy najlepsze lokaty ze zmienną stopą procentową zakładane na okres powyżej 12 miesięcy:

  1. Interlokata Standard w SK Banku – trzyletnia lokata z oprocentowaniem 5,5% to najlepsza obecnie oferta na rynku. Oprocentowanie podawane jest przez bank z góry i zależy od stóp procentowych NBP oraz stóp na rynku międzybankowym. Pozostałe lokaty o zmiennej stopie w ofercie SK Banku o krótszych okresach umownych (12, 24 miesiące) także znajdują się w ścisłej czołówce zestawienia;
  2. Lokata Rynek +30M w Banku Pocztowym – 30-miesięczna lokata z oprocentowaniem 3,98% oparta o stawkę WIBID 3M i stałą marżę banku (oprocentowanie wyznaczane co miesiąc);
  3. E-Lokata dynamiczna w Getin Banku – trzyletnia lokata z początkowym oprocentowaniem 3,5%. Oprocentowanie tej lokaty jest uzależnione od zmian stopy referencyjnej NBP.

Jeżeli chciałbyś lepiej poznać ofertę lokat o zmiennej stopie, sprawdź ten ranking lokat o zmiennym oprocentowaniu. Zestawienie będziemy regularnie aktualizować.

Podsumowanie

Niskie stopy procentowe nie sprzyjają oszczędzaniu. Wiele banków obniża oprocentowanie depozytów, co może zniechęcać klientów do lokowania pieniędzy w tych instytucjach. W aktualnej sytuacji rynkowej warto jednak szukać okazji do oszczędzania, nie tylko wśród lokat o stałym oprocentowaniu, ale także wśród depozytów o zmiennej stopie (konta oszczędnościowe, lokaty).

Takie depozyty wiążą się oczywiście z ryzykiem spadku oprocentowania w trakcie trwania umowy, jednak czasem warto podjąć takie ryzyko – nie stracimy naszego kapitału, a zyski mogą być wyższe niż na standardowej lokacie.

Komentarze

(0)
Dodaj swój komentarz...
Nie ma jeszcze komentarzy
Skomentuj jako pierwszy